licăre…

licăre…

 

licăre…

mi-e primăvara rană şi mă doare… îmi sângerează şoapte şi mă frânge poesia din culoare…

… mă doare primăvara… taina-i oare, ori numai zvâcnetul din muguri,  templul ploilor de soare ?!…

îmi dor necurse lacrimi şi cuvinte nerostite… pe tâmpla de magnolii îmi aşez tristeţi şi… mă zâmbesc cuminte…

adorm. visez revolta ce se-nalţă-n mine… am dreptul să iubesc, tresar… să cred în tine… vezi, mai există licăre… de luare-aminte…


licăre – Sibilla

* Nu vreau să cred că suferinţele sanctifică şi că înfrângerile sunt necesare. De ce ar trebui să ne apropiem de adevăr numai plini de răni? De ce ar trebui să fim sfâşiaţi de un vultur ca să avem curaj? Oare fericirea nu e aptă să ne înveţe ceea ce ne învaţă suferinţa? Nu există un drum spre artă şi spre noi înşine care să nu treacă prin infern? Nu poate ajunge la cer cine n-a străbătut pământul şi iadul, scria Goethe. Dar îl putem cita liniştiţi? Trebuie să ne temem de fericire, dacă vrem să atingem înălţimile din noi? *

Octavian Paler – Scrisori imaginare

*******

* … şi de mă-nalţ în mine cântec de magnolie aripă,

e pentru că-ţi respir surâsul de migdal cu frică…

dar dacă m-aş zminti-n povestea lumei, o furnică,

ştiu că-mi eşti rouă şi  acel * ceva * ce mă ridică… *

licăre… – SibillaSingurătatea, află de la mine, n-o umple lumea, ci o singură fiinţă. Una care te poate ridica sau nimici. – Paler

Să mă tem oare de dragoste mai mult decât de moarte?… – Octavian Paler

şi-am zâmbit… am zâmbit acum, când am descoperit că şi eu,  eu sunt… :

Sunt dintre cei care au cerut tăcerii să strige şi durerii să spere. ( Paler )

…….


tăceri…

tăceri…

Parsifal Fantasia Richard Wagner

tăceri…

din ridurile nopţii,
desprinsu-s-au tăcute
vocalele durerii
şi temerile-mi slute…
dacă-mi doream ca-n doruri,
să mai păstrezi fărâme,
am înţeles, cu timpul,
că-s pietrele păgâne…
de-ai lepădat veşmîntul
uitării, deoparte,
poate că dimineaţa
se-ndur-a nu desparte…
de nicăieri venit-ai
spre pretutindeni pleci
a mine profeţit-ai
dar lacrimi, multe, reci…
când hodineşti pe drumu-ţi
şi-am să tresar, a tine..
voi zăvorî surâsu-ţi,
adânc înfipt în mine…

sibilla

N-am mai trimis scrisori, demult, tare demult… mi-e primăvara tristă , nu că m-aş fi temut…

le ştiu că-s necitite, în vânt le mai cuvîntă, arareori, în noapte, peniţa-mi, vezi, n-ascultă…

Pe cele ce cum roua le aşterneam pe coală, tu le râdeai şi poate, priveai odaia goală…

şi iar am scris şi …  ştii, nici că–mi păsa,  dacă vei râde hâd, nici că aş regreta… şi-am ostenit…

mi-am smuls tăcerile din zări şi uşa tâmplelor am zăvorât… n-am cui mai scrie… mi-e roua cuvintelor, păreri, o rană şi sufocă, dar… mă plouă, plouă cu mirări… am devenit cum iarba, călcată de tăceri…

…….

* Orice creaţie se naşte dintr-un plâns şi o tăcere. * ( Constantin Noica )

şi te iubesc în răni cu floare..

www.neogen.ro

şi te iubesc în răni cu floare..

vezi, nourii se risipesc,

de sînzîiene-ţi proorocesc,

să mi te-aducă-n cale sete,

şi gura mea să te îmbete,

cu rouă de parfum ceresc…

…………………………………

şi dacă semnul de mirare,

spre tine lunecă a soare..

când  întrebările-aţipesc,

la umbra mărului domnesc,

e semn că încă te iubesc…

……………………………………

eşti taina care mă tresare,

balada de magnolii-amare,

sunt licăr ţie, nu poveste,

cît punct şi virgulă mai este,

şi te iubesc în răni cu floare..

Sibilla

commons.wikimedia.org/

* Să te îndepărtezi de pasiune sau să i te abandonezi orbeşte, care dintre aceste două atitudini e cea mai puţin distructivă? *  ( Paulo Coelho )

* În toate limbile lumii există o aceeaşi zicală: ce nu văd ochii, inima simte. Ei bine, eu afirm că nimic nu este mai fals; cu cât sunt mai departe de sentimentele pe care încercăm să le înăbuşim şi să le dăm uitării, cu atât sunt mai aproape de inimă. Dacă suntem în exil, vrem să păstrăm cea mai neînsemnată amintire despre rădăcinile noastre, dacă suntem departe de persoana iubită, fiecare persoană de pe stradă ne trezeşte amintirea ei. *  ( Paulo Coelho )

* Fiecare fiinţă umană îşi trăieşte propria dorinţă; asta face parte din tezaurul său şi, chiar în cazul unei emoţii care-l poate îndepărta pe cineva, de obicei îl aduce în apropiere pe cine este important pentru ea. E o emoţie pe care sufletul meu şi-a ales-o şi e atât de intensă, încât poate molipsi totul şi pe toţi în jurul meu.
Zilnic aleg adevărul cu care aspir să trăiesc. Caut să fiu practică, eficientă, profesională. Dar mi-ar plăcea să-mi aleg dorinţa ca tovarăş. Nu din obligaţie, nici ca să-mi îndulcesc singurătatea, ci pentru că e bine. Da, e foarte bine… *

Sibilla

Doi copaci…

Doi copaci…

* … doi copaci prin sărutul de scrum, aplecându-se unul spre altul… ( … )…  fără braţe, cu ochii pustii, n-am să am ce întinde spre tine… *

Necunoscând dezamăgirea, nu vei fi învăţat să nu amăgeşti şi dezamăgeşti la rându-ţi, să rămâi om…  Din toate să culegem tâlc, scuturându-ne de regrete, n-au niciun rost.  Avem dreptul la speranţă , la cunoaştere, la mereu noi şi noi orizonturi, aşa încât, dezamăgirea şi-o fi având şi ea rostul ei. Iară de vom deprinde a surâde peste dezamăgiri, se cheamă că am început să… creştem…

doi copaci…

doi copaci se zâmbesc peste nori,

într-o lume de nimeni văzută…

împletindu-şi sărutul de flori,

fără teamă de lumea ce-i uită…

……………………………………………

primăveri risipite cândva,

tresărind peste urme de ciute,

regăsindu-se, n-or suspina,

vor călca peste umbrele slute….

……………………………………………

copaci cu aripi, păduri le iartă,

clipindu-şi ramuri pe frunţi de piatră,

muguri de vânt le şoptesc taine multe,

departe-s toate şi cin să le-asculte…

……………………………………………..

suflete-aidoma cu aripi ce le plouă,

târziu regăsite sub corola de rouă,

devreme umbrite de nătângi făr de vină,

împletindu-şi sărutul, legământ de lumină…

( Sibilla )

* Fiecare are dreptul la dezamăgire. *  ( Octavian Paler )

http://fineart.brasov.tripod.com/claudia/C-1.jpg

răni şi surâs…

o rană…

aceasta-mi eşti, acum, o rană,

n-am ştiut  să te citesc în taină..

eu, ţie, numai pană-n vânt,

şi, poate, cândva un cuvânt..

descânt…

de frig şi ploaie şi pământ

de-a fost odată legământ…

sunt lacrimă şi doar atât

şi-mi dor mirările; surâd…

Sibilla

* Orice dezamăgire ne dă ocazia unei noi promisiuni. *  ( B A Fajimi )

peste tăceri…

o rimă de s-a frânt, eu însă, cresc..

şi dacă-ţi spun că încă te iubesc,

rămână-ţi un surâs, senin, ceresc…

să râzi apoi,  îmi lasă mie umbre, nori,

te du, le voi păstra cum nimeni, flori…

peste tăceri, deasupra de cuvinte, zări..

Sibilla

* … şi dacă nouri deşi se duc, de iese-n luciu luna, e ca aminte să-ţi aduci, de mine-ntotdeauna… *… căci, * A iubi, înseamnă, poate, a lumina partea cea mai frumoasă din noi ! * ( Octavian Paler ) …